TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lalić, Ivan

Lalić, Ivan, hrvatski i srpski književnik (Beograd, 8. VI. 1931Beograd, 27. VII. 1996). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1955). Radio kao urednik Radio Zagreba (1956–61), Izdavačkoga zavoda Jugoslavija (1964–75) i Nolita (od 1979. do umirovljenja 1993). Od 1988. do kraja života bio na čelu Zadužbine Ive Andrića. U pjesničkim zbirkama Bivši dečak (1955), Velika vrata mora (1958), Vreme, vatre, vrtovi (1961), Smetnje na vezama (1975), Strasna mera (1984) sjedinjuje tradicijske oblike stiha s elementima modernoga hermetizma. Objavio eseje i kritike (Kritika i delo, 1971; O poeziji dvanaest pesnika, 1980); 1965. izvedena mu je radiodrama Majstor Hanuš. Prevodio s više stranih jezika (J. W. Goethe, J. Cassou, A. Camus, W. Saroyan).

Citiranje:
Lalić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35209>.