STRUKE:

Aquilini, Ignacije

Aquilini [akvili:'ni], Ignacije (Vlaho), hrvatski pisac (Dubrovnik, 1642Orašac kraj Dubrovnika, 7. IV. 1715). Dominikanac; nakon studija u Bologni predavao dijalektiku, retoriku i kozmologiju u Italiji, a zatim u Dubrovniku. Više puta prior samostana u dubrovačkoj dominikanskoj kongregaciji. Objavio nekoliko molitvenika (oficija), više duhovnih spisa na hrvatskome ostavio u rukopisu te napisao priručnik retorike Atrium humanitatis (1673). Bavio se glazbom, medicinom, slikarstvom, zlatarstvom i rezbarstvom.

Citiranje:
Aquilini, Ignacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3478>.