TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kulturbund

Kulturbund (skraćeno od njem. Schwäbisch-deutscher Kulturbund: Švapsko-njemački kulturni savez), kulturno-prosvjetna organizacija njem. manjine (Folksdojčera) u Kraljevini SHS i Jugoslaviji. Osnovan je 1920. u Novom Sadu radi očuvanja nac. identiteta (knjižnice, predavanja, kulturne priredbe), obrazovanja nastavnika i svećenika, unaprjeđenja soc. sigurnosti i gosp. napretka njem. skupine. Ovisno o politici koju su prema nac. manjinama vodile pojedine jugosl. vlade, rad mu je nekoliko puta bio zabranjivan. U područjima gdje se jače osjećala asimilacija njem. manjine s većinskim stanovništvom (primjerice u Slavoniji s Hrvatima) Kulturbund je imao kulturni, a s pojavom nacizma sve više i polit. zadatak okupljanja i spašavanja njem. manjine od odnarođivanja (škole, čitaonice, koje su se opskrbljivale literaturom iz Trećeg Reicha) te naposljetku i promocije nacističke ideologije. Većina pripadnika njem. manjine bila je suzdržana prema novoj politici (1938. samo je oko 10% bilo učlanjeno u Kulturbund). Obnoviteljski pokret (Erneuerungsbewegung), koji jača 1930-ih predvođen mladim naraštajem školovanim u Njemačkoj, nadahnut nacističkom ideologijom, uspijeva radikalno promijeniti stanje. Do sukoba s umjerenom strujom u Kulturbundu došlo je 1936., kada je obnovitelj Branimir Altgayer osnovao u Osijeku Kulturno i dobrotvorno udruženje Nijemaca (Kultur- und Wohlfahrtsvereinigung der Deutschen). Nagli rast KWVD naveo je središnjicu Kulturbunda da već 1936. isključi Obnovitelje iz Kulturbunda. Sukob se nastavio, a novi naraštaj postupno je preuzeo vodeće položaje i 1939. konačno preuzeo Kulturbund u prvom redu zahvaljujući gospodarskim i polit. uspjesima Trećega Reicha. U Banovini Hrvatskoj bila je osnovana zasebna župa Kulturbunda na čelu s B. Altgayerom (1940), koji je načelno podupirao politiku HSS-a, ali je istodobno nastojao u Kulturbund privući što više Nijemaca. U zimi 1939–40. provedena je najveća kampanja učlanjivanja (Jeder Deutsche Mitglied im Kulturbund: Svaki Nijemac član Kulturbunda), nakon čega je Kulturbund u Jugoslaviji obuhvatio 95% njem. manjine. Poč. rata Kulturbund je raspušten kao organizacija manjine (travanj 1941), a Nijemci su se u pojedinim zaposjednutim područjima organizirali u »narodne skupine« (Volksgruppe), zasebne pravne entitete u novim državnim tvorevinama.

Citiranje:
Kulturbund. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34565>.