TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aproprijacija

aproprijacija (kasnolat. appropriatio: privlaštenje, prisvajanje), način pribavljanja stvari u privatno vlasništvo koja se nalazi u drž. vlasništvu (npr. vlasniku izvlaštene nekretnine daje se kao naknada druga nekretnina).

Citiranje:
aproprijacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3411>.