STRUKE:

kritosjemenjače

ilustracija
KRITOSJEMENJAČE, cvijet – 1. tučak, 2. prašnik, 3. plodnica, 4. sjemeni zametci, 5. pelud

kritosjemenjače (Angiospermae, Magnoliophytina), opsežna sistematska biljna skupina (pododjeljak) viših biljaka stablašica (Cormobionta), koje su tijekom evolucije postigle razmjerno najviši stupanj razvoja, pa se smatraju najsavršenijim suvremenim tipom biljne organizacije. S golemim brojem od približno 230 000 drvenastih i zeljastih vrsta, kritosjemenjače imaju dominantno mjesto u izgradnji recentne vegetacije Zemlje. Od filogenetski primitivnijih golosjemenjača (Gymnospermae, odn. Coniferophytina i Cycadophytina) razlikuju se kritosjemenjače najizrazitije građom svojih cvjetova. Tipični su cvjetovi kritosjemenjača – za razliku od jednospolnih, neuglednih, anemofilnih cvjetova recentnih golosjemenjača – pretežito dvospolni, živo obojeni i zoidiofilni (oprašuju se kukcima). Njihovi su muški organi karakteristično građeni prašnici (stamina), a ženski je organ tučak (pistillum). Glavni je dio tučka plodnica (ovarium), koja u svojoj nutrini »krije« zatvorene sjemene zametke (ovulum), i u tome se očituje visok stupanj razvoja kritosjemenjača i njihova bitna razlika prema golosjemenjačama. U embrionskoj vreći (makrospori) sjemenih zametaka, mjesto mnogostaničnoga megaprotalija (primarni endosperm) kakav je u golosjemenjača, kritosjemenjače imaju samo malen broj (najčešće 8) jezgara, odn. stanica, od kojih je jedna jajna stanica. To je, u usporedbi s golosjemenjačama, daljnja redukcija gametofita. Nakon oplodnje jajne stanice iz sjemenih se zametaka razvijaju sjemenke (semina) unutar ploda (fructus), što je također bitna razlika prema golosjemenjačama, koje nemaju ploda, već im se sjemenke razvijaju na otvorenim plodnim listovima.

Fosilne kritosjemenjače poznate su tek iz krede, ali su već tada bile nazočne u velikom broju oblika, različitih po stupnju biljne organizacije, što upućuje na to da su se razvile već mnogo prije krede. Budući da nisu nađeni sigurni prijelazni tipovi između golosjemenjača i kritosjemenjača, nije još potpuno riješeno pitanje filogenetskoga podrijetla kritosjemenjača. Prema tzv. euantijskoj ili strobilarnoj teoriji izvodi se cvijet primitivnih kritosjemenjača iz dvospolnoga češera izumrlih, za sada još nepoznatih golosjemenjača, koje su pređi kritosjemenjača. Pododjeljak kritosjemenjača dijeli se na dva razreda: dvosupnice (Magnoliatae, Dicotyledoneae) i jednosupnice (Liliatae, Monocotyledoneae).

Citiranje:
kritosjemenjače. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34049>.