STRUKE:

Krištolovec, Ivan

Krištolovec, Ivan, hrvatski vjerski pisac (Varaždin, 1658Lepoglava, 16. IV. 1730). Pavlin, profesor filozofije i teologije u Lepoglavi (1684–93), prior u Križevcima, provincijal hrvatsko-ugarske pokrajine, generalni vikar i general pavlinskoga reda (1715–21); zauzimao se za odvajanje hrvatske pavlinske pokrajine od ugarske. Na kajkavskom je objavio prijevod De imitatione Christi Tome Kempenca (Od nasleduvanja Kristuševoga knjige četiri, 1710., 1760) i životopis biblijskih likova Marte i Marije Magdalene (Život dveh verneh Kristuševeh službenic Marte i Marije Magdalene, 1718), a na latinskome pohvalu Habsburgovcima (Hvalospjev Austrijancima, ili kako carski dvor utjelovljuje dom Davidov… – Panegyricon Austriacum, seu Austriaca domus in domo David figurata…, 1703), te djela o povijesti pavlina, hrvatskim samostanima i njihovim dobrima.

Citiranje:
Krištolovec, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34039>.