Kraš, Josip

ilustracija
KRAŠ, Josip

Kraš, Josip, hrvatski političar (Vuglovec kraj Ivanca, 26. III. 1900Karlovac, 18. X. 1941). God. 1919., nakon izučenoga pekarskog zanata u Varaždinu, postao članom KPJ. Djelatan u radničkom sindikatu i 1920. izabran za člana uprave Saveza živežarskih radnika. Od 1926. tehnički voditelj i jedan od urednika lista Borba. God. 1929. osuđen od Suda za zaštitu države na petogodišnju zatvorsku kaznu, koju je izdržavao u Srijemskoj Mitrovici. Nakon oslobađanja nastavio političku djelatnost, organizirao veliki štrajk pekarskih radnika u Zagrebu (1936). Na osnivačkom kongresu KPH (1937) izabran za člana CK; 1938–39. organizacijski sekretar CK KPH. Zagovarao politiku suradnje s HSS-om i na izborima 1938. podržao listu V. Mačeka, zbog čega je 1939. smijenjen. Na čelu Ujedinjenoga radničkog sindikalnog saveza, pokrenuo list Radnik, organizirao niz štrajkova te bio zatvoren u logoru Lepoglava (1939–40). Od 1940. član CK KPJ, djelovao u ilegali te bio jedan od organizatora antifašističkoga pokreta u Zagrebu. Od svibnja 1941. organizator ustanka na Kordunu, Baniji, u Gorskom kotaru i Hrvatskome primorju. Poginuo u ustaškoj zasjedi u Karlovcu.

Citiranje:
Kraš, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33775>.