Kozenn, Blasius

Kozenn [ko'cen], Blasius (pravo ime Blaž Kocen), slovenski geograf i kartograf (Hotunje pri Ponikvi, 24. I. 1821Beč, 29. V. 1871). Diplomirao teologiju, fiziku i matematiku na Sveučilištu u Beču. Predavao geografiju na bečkoj gimnaziji. Za izdavačku kuću Eduarda Hölzela, uz udžbenike iz geografije, objavio je 1860–61. Geografski atlas za srednje, osnovne i strukovne škole (Geographischer Schul-Atlas für die Gymnasien, Real- und Handels-Schulen). Atlas je doživio mnogobrojna izdanja na njemačkom, slovenskom, talijanskom, češkom i hrvatskom jeziku (Kozennov geografijski atlas za srednje škole i Kozennov školski atlas, prvi je preveo na hrvatski i uredio August Dobrilović, 1887). Atlasi s Kozennovim imenom, iako bitno dorađivani, doživjeli su ukupno 11 izdanja na hrvatskom jeziku. Od 1996. objavljuje se Novi Kozennov atlas (Neuen Kozenn-Atlas).

Kozenn, Blasius. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33569>.