Košćak, Vladimir

ilustracija
KOŠĆAK, Vladimir

Košćak, Vladimir, hrvatski povjesničar, pjesnik i publicist (Zagreb, 12. VII. 1921Zagreb, 21. III. 1999). Kao student prava sudjelovao u antifašističkom ratu. Diplomirao i doktorirao 1948. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 1959. diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1948. znanstveni asistent Historijskog instituta JAZU u Zagrebu; radio na arhiviranju Strossmayerove ostavštine te na inventarizaciji i sastavljanju regesta isprava zbirke Diplomata. God. 1961–77. djelovao kao slobodni znanstveni djelatnik i publicist, a potom, do umirovljenja 1983., bio zaposlen kao viši znanstveni suradnik u Arhivu JAZU u Zagrebu. U povijesnim istraživanjima bavio se poviješću Dubrovnika, revolucijom 1848. u Hrvatskoj, razvojem jugoslavenske ideje, poviješću hrvatskog pomorstva i Hrvatskoga primorja (osobito Kvarnera) te hrvatskom poviješću ranoga srednjeg vijeka. U opširnome komentaru drugog izdanja knjige J. Horvata Kultura Hrvata kroz 1000 godina (1980), donio je svojevrsnu sintezu hrvatske povijesti i njezine historiografije. Ujedno djelovao kao esejist, feljtonist, putopisac i pjesnik (zbirka Vedrine, 1992). Ostala djela: Josip Juraj Strossmayer, političar i mecena (1990).

Citiranje:
Košćak, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33419>.