TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kos, Koraljka

ilustracija
KOS, Koraljka

Kos, Koraljka, hrvatska muzikologinja i glazbena pedagoginja (Zagreb, 12. V. 1934). U Zagrebu diplomirala povijest glazbe na Muzičkoj akademiji (1957) i studirala povijest umjetnosti i njemački jezik na Filozofskom fakultetu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (1967), usavršavala se u inozemstvu (Velika Britanija, Njemačka – stipendija Zaklade Alexander von Humboldt). Od 1970. predavala muzikološke predmete na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku zagrebačke Muzičke akademije; redovita profesorica od 1984. do umirovljenja 1994., od 2014. profesor emeritus. Djelovala je i kao gost profesor u Austriji (Graz, Beč). Od 1991. redoviti je član HAZU; tajnik Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju 2007–10., voditeljica njegova Odsjeka za povijest hrvatske glazbe od 2008. Bila je predsjednica Hrvatskoga muzikološkog društva (1998–2001). Objavila je nekoliko knjiga, više od 120 znanstvenih i stručnih radova u časopisima u zemlji i inozemstvu te često istupala na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Težište je njezina zanimanja hrvatska glazbena baština u europskom kontekstu, a unutar nje solo pjesma, ikonografija glazbe, razdoblje baroka, pretklasike i moderne, na kojima je potaknula i ostvarila niz značajnih novih uvida i glazbenopovijesnih interpretacija. Glavna djela: knjige Musikinstrumente im mittelalterlichen Kroatien (1972; objavljeno i na hrvatskome u Radu JAZU kao: Muzički instrumenti u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, 1969), Dora Pejačević (1982; objavljeno i na njemačkome 1987., a kao dvojezično hrvatsko-englesko izdanje 1998. i 2008), članci: Luka Sorkočević i njegov doprinos pretklasičnoj instrumentalnoj muzici (u časopisu Arti musices, 1974) i Začeci nove hrvatske glazbe (u Arti musices, 1976). Koautorica je prvoga faksimilnog izdanja i studije Pavlinski zbornik 1644 (1991) te autorica udžbenika za srednje škole Stoljeća govore glazbom, 2 (1987), 3. i 4. s metodičkim priručnikom (2004).

Citiranje:
Kos, Koraljka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33289>.