Antunović, Valerijan

Antunović, Valerijan (Friml, Friml Antunović, Valère), hrvatski dirigent i skladatelj austrijskoga podrijetla (Osijek, 2. X. 1888Osijek, 6. III. 1937). Glazbenu naobrazbu stekao u Pragu, Beču, Berlinu i Parizu. Djelovao u mnogim europskim središtima, a od 1918. i u Hrvatskoj (Osijek). Skladao je mnogobrojne zborske skladbe sa slavonskim folklornim prizvukom, glazbeno-kazališna djela (baleti, operete, glazbena priča Začarana princeza, 1930), orkestralne skladbe i zabavnu glazbu.

Citiranje:
Antunović, Valerijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3212>.