Klobučarić, Ivan

Klobučarić, Ivan (Johannes Clobucciarich Fluminensis), hrvatski slikar i kartograf (Dubašnica na Krku, 1545Fürstenfeld ili Rijeka, potkraj 1605. ili poč. 1606). Redovničku službu započeo u Rijeci. U razdoblju 1572–75. boravio je u Rimu, gdje je izučio i slikarske vještine. Godine 1577. postao je prior riječkog augustinskoga samostana. Istu dužnost obnašao je i u augustinskome samostanu u Fürstenfeldu. Bio je provincijal štajersko-koruške augustinske provincije. Uz redovničke obveze iskazao se kao vrstan slikar i kartograf. Autor je velike panoramske vedute Rijeke iz 1579. i akvareliranoga crteža Kvarnera iz 1586. Godine 1601., po nalogu Ferdinanda II., dobio je zadaću da izradi kartu Štajerske, a dvije godine poslije i kartu unutrašnje Austrije, Istre i dijela Hrvatske prema osmanlijskoj granici. U razdoblju 1601–05. izradio je oko 500 topografskih skica i panoramskih veduta te pridonio točnu zapisivanju toponima prema mjesnim izgovorima. Smrt ga je spriječila da prikupljenu građu objedini. Njegova kartografska ostavština pohranjena je u Zemaljskom arhivu Štajerske u Grazu.

Klobučarić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31952>.