STRUKE:

Acta chirurgica

Acta chirurgica [a:'kta ki:ru:'rgika], stručno-znanstveni časopis za operativnu medicinu. Pokrenula ga je 1950. Kirurško-ortopedska sekcija Zbora liječnika Hrvatske u Zagrebu pod uredništvom kirurga H. Gjankovića. God. 1951. časopisu se pridružuju slovenski kirurzi i ortopedi, a poslije i drugi, pa od 1954. izlazi pod imenom Acta chirurgica iugoslavica, u izdanju Saveza liječničkih društava Jugoslavije, nakon toga pak Udruženja kirurga Jugoslavije. Od 1954. do 1967. glavni urednik je ortoped F. Grospić, a 1968–70. uređuje ga četveročlano uredništvo zagrebačkih kirurga i ortopeda. Nakon 20 godina izlaženja u Zagrebu, 1971–88. Acta chirurgica izlazi u Skoplju, a posljednju godinu (1989) u Beogradu.

Citiranje:
Acta chirurgica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=318>.