STRUKE:

klasična gimnazija

klasična gimnazija, naziv za srednju školu (vrsta gimnazije) koju obilježava učenje staroga grčkoga i klasičnoga latinskog jezika te, preko njih, upoznavanje antičke grčke i rimske kulture. Razvila se u doba humanizma iz humanističke gimnazije. Sred. XVIII. st. pojavila se i u Hrvatskoj. U razdoblju neohumanizma, W. von Humboldt je 1820. izradio projekt klasične gimnazije, pa su se one brzo proširile u Europi i Americi. U nastavnim planovima suvremena klasična gimnazija obuhvaća i druge općeobrazovne predmete pa je dobar temelj za studij onih struka na sveučilištu koje pretpostavljaju poznavanje klasičnih jezika i kulture.

Citiranje:
klasična gimnazija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31758>.