Anton Dalmatin

ilustracija
ANTON DALMATIN

Anton Dalmatin (Antonius ab Alexandro Dalmata, Antonius Dalmata Exul), hrvatski protestantski pisac (?, početkom XVI. st.Ljubljana, svibanj 1579). Rodom ili podrijetlom iz sjeverne Dalmacije ili Hrvatskoga primorja. Kao svećenik, vjerojatno glagoljaš, djelovao u Istri, odakle je izgnan zbog pristajanja uz protestantizam. Sklonio se u Ljubljanu, gdje je uz pomoć G. Vlahovića, J. Juričića i M. Živčića prevodio na hrvatski Novi zavjet i ispravljao prijevode S. Konzula Istranina. Početkom 1561. prešao u službu grofa I. Ungnada te radio u hrvatskoj protestantskoj tiskari u Urachu kraj Tübingena. Pošto je tiskara prestala s radom, preselio se 1564. u Regensburg, a zatim u Ljubljanu. Uz Konzula najaktivniji hrvatski protestantski pisac uraškoga kruga. Bio je prevoditelj sa slovenskoga, njemačkoga, latinskog i talijanskog jezika, urednik i korektor vjerskih knjiga tiskanih na glagoljici, ćirilici i latinici, namijenjenih širenju reformacijskih ideja u hrvatskim zemljama (Tabla za dicu, 1561; Katehismus, 1561. i 1564; Artikuli ili Deli prave stare krstianske vere, 1562; Edni kratki razumni nauci, 1562; Prvi del Novoga Testamenta, 1562. i 1563; Drugi del Novoga Testamenta, 1563; Postila, 1562. i 1563. i dr.).

Citiranje:
Anton Dalmatin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3148>.