STRUKE:

kartuša

ilustracija
KARTUŠA
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6

kartuša (francuski cartouche < talijanski cartoccio).

1. Ornament u obliku medaljona uokvirena volutama. Razvio se u doba talijanske renesanse iz srednjovjekovnog oblika štita i pločice za natpise. Primjenjuje se u arhitekturi (os. baroknoj), grafici (u njega se stavljaju legende) i umjetničkom obrtu (podloga za grbove, ambleme, natpise i sl. ili kao čisti ukras).

2. U egiptologiji, naziv za četverokut zaobljenih uglova koji na egipatskim spomenicima uokviruje ime faraona.

3. Svilena vrećica i kartonska ili metalna čahura koja se puni barutom (npr. kod topničkih oružja).

kartuša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30687>.