STRUKE:

Jiruš, Bohuslav

ilustracija
JIRUŠ, Bohuslav

Jiruš [ji'~], Bohuslav, češki liječnik, botaničar i farmakognostičar (Prag, 17. X. 1841Prag, 16. XI. 1901). Profesor prirodoslovnih nauka na Mudroslovnome (poslije Filozofskome) fakultetu u Zagrebu. Zaslužan za razvoj pedagoške djelatnosti u farmaciji. Zajedno s profesorima G. Janečekom i Vinkom Dvoržakom potaknuo osnivanje Farmaceutskoga tečaja (»Ljekarničkog učevnog tečaja«) na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, a nakon njegova osnutka (1882) bio je prvi profesor botanike i farmakognozije. Utemeljitelj Botaničko-fiziološkoga zavoda u Zagrebu. Skupivši velik broj vrlo vrijednih droga, uredio prvu farmakognošku zbirku Botaničkoga zavoda i postavio tako temelj bogatoj zbirci droga na današnjem Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Uredio je i biblioteku u Botaničkom zavodu. Izradio je Kartu o razdiobi biljnog svijeta, objavljenu u Kišpatićevu djelu Iz bilinskog svijeta (1884). God. 1886. odselio se u Prag, gdje je predavao farmakognoziju i farmakologiju na Karlovu sveučilištu.

Citiranje:
Jiruš, Bohuslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29188>.