TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Jelčić, Josip

Jelčić, Josip (Gelcich, Gelčić, Gjelcich, Đelčić; Giuseppe), hrvatski povjesničar (Kotor, 26. XI. 1849Gorica, 4. II. 1925). Studij povijesti i geografije završio na Filozofskom fakultetu u Grazu 1876. Bio je profesor Nautičke škole u Dubrovniku (1876–1904) te profesor i ravnatelj Trgovačko-pomorske akademije u Trstu (1904–09); neko vrijeme obnašao dužnost konzervatora za dubrovačko-kotorsko područje i ravnatelja dubrovačkog Arhiva. Od 1882. do 1890. uređivao Biblioteku za povijest dalamatinsku. Od 1893. bio je dopisni član JAZU. U svojim je radovima obrađivao povijest Boke kotorske, Dubrovačke Republike i Dalmacije. Objavio zaključke dubrovačkoga Vijeća iz 1301–79. te zajedno s L. Thallóczyjem opsežan zbornik isprava o odnosima Dubrovnika s Ugarskom od 1359. do 1526 (Diplomatarium relationum reipublicae Ragusinae cum regno Hungariae, 1887). Glavna djela: Povijesna sjećanja o Boki kotorskoj (Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro, 1879), O pomorskim i zdravstvenim ustanovama Dubrovačke Republike (Delle istituzioni marittime e sanitarie della repubblica Ragusa, 1882).

Citiranje:
Jelčić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28968>.