STRUKE:

Jebeleanu, Eugen

Jebeleanu [žebelea'nu], Eugen, rumunjski pjesnik (Câmpina, 24. IV. 1911Bukurešt, 21. VIII. 1981). Predratni hermetičar (Ćelije sa suncem – Schituri cu soare, 1929; Srca pod sabljama – Inimii sub săbii, 1934), Jebeleanu je pjesnik s epskim zahvatima (Bălcescu, 1952; Oratorij Oslobođenja – Oratoriul Eliberării, 1959); s pacifističkim idealima (Štit mira – Scutul Păcii, 1949; Osmijeh Hirošime – Surâsul Hiroshimei, 1958) i pjeva o univerzalnim temama (Pjesme protiv smrti – Cântece împotriva morţii, 1963). Vrstan prevoditelj djela svjetske književnosti.

Citiranje:
Jebeleanu, Eugen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28879>.