Annapolis Royal

Annapolis Royal [ənæ'pəlis r61531iəl], gradić na južnoj obali rijeke Annapolis, 10 km uzvodno od ušća u zaljev Fundy (Atlantski ocean), pokrajina Nova Scotia, Kanada; 491 st. (2016). Malo naselje Port-Royal, najstarije stalno naselje Europljana u Kanadi, smješteno oko 12 km nizvodno i na sjevernoj riječnoj obali, Francuzi su osnovali 1605., a Englezi razorili 1613. da bi 1629. na mjestu današnjega naselja osnovali novo, utvrđeno (Charlesfort), koje je 1632. pripalo Francuzima i postalo njihovo glavno uporište u Acadiji, pod imenom ranije razorenoga naselja. Za Rata za španjolsku baštinu Englezi su ga konačno osvojili 1710. i nazvali Annapolis, potom mu dali današnje ime te je do osnutka Halifaxa 1749. bio glavni grad Nove Scotije. Stara utvrda Fort Anne iz XVII. st. (obnovljena 1917) zaštićeni je povijesni spomenik. Na mjestu prvoga naselja nalazi se povijesno područje Port-Royal, rekonstruirano 1939. Turizam. Zbog velike amplitude morskih mijena, u zaljevu Fundy izgrađena je 1984. prva hidroelektrana u Sjevernoj Americi koja iskorištava energiju plime.

Citiranje:
Annapolis Royal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2859>.