Jakobson, Leonid Venjaminovič

Jakobson (Jacobson) [jakəpso'n], Leonid Venjaminovič (Veniaminovič), ruski baletni plesač i koreograf (Sankt Peterburg, 15. I. 1904Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, 18. X. 1975). Angažiran u baletu Kirov (danas Marijinskij) kao plesač izrazito nadaren za groteskne i karakterne uloge. Rano počeo koreografirati u neuobičajenome stilu i oblicima. Najznačajnija je koreografija u njegovu opusu Spartak A. Hačaturjana (1956). Ostala djela zbog nekonvencionalnosti nisu prihvaćena u SSSR-u, iako ga je M. M. Plisecka vrlo cijenila. Kako bi mogao ostvariti svoje zamisli, osnovao je 1970. trupu Koreografske minijature, nazvanu prema djelu koje je postavio 1958.

Citiranje:
Jakobson, Leonid Venjaminovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28558>.