Jafudà Bonsenyor

Jafudà Bonsenyor (katalonski izgovor [žəfuδa' βonsəńọ']), židovskošpanjolski prevoditelj i liječnik (Barcelona, oko 1250?, 1331). Potkraj XIII. stoljeća dobio od aragonskoga kralja Jakova II. isključivo pravo na sastavljanje ugovora na arapskome jeziku za područje Barcelone. God. 1313., za potrebe učilišta otvorena 1300. u Lleidi, preveo s arapskoga na katalonski dio medicinske enciklopedije Prikaz struka (Al-Taṣrīf), hispansko-arapskoga autora Abula Kasima, na Zapadu poznatoga kao Abulcasis (prva polovica X. st. –1013). Jedino mu je djelo na katalonskom jeziku zbirka od 753 poslovice Knjiga besjeda mudraca i filozofa (Paraules de savis e de filòsofs), pisana uglavnom na temelju tada dostupnih arapskih izvora. Sačuvano je sedam prijepisa zbirke na katalonskom te jedan prijevod na španjolski.

Citiranje:
Jafudà Bonsenyor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28498>.