Angeli Radovani, Frano Branko

Angeli Radovani, Frano Branko, hrvatski slikar i karikaturist (Ston, 22. I. 1878Zagreb, 24. I. 1962). Slikarstvo studirao u Veneciji i Beču. Bio je likovni pedagog u Zagrebu i Vukovaru. Slikao portrete, krajolike; bavio se grafičkim oblikovanjem. Od 1901. započeo slikati karikature. U Milanu je uređivao književno-satirički tjednik Diogenes (1910), a u Zagrebu humoristički tjednik Koprive (1913–14). Napisao dramu Damjan Juda (1907); bavio se prevođenjem; pisao je likovne i književne prikaze.

Citiranje:
Angeli Radovani, Frano Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2734>.