Hrvatski pedagoško-književni zbor

Hrvatski pedagoško-književni zbor (HPKZ), strukovna udruga učitelja, pedagoga i prosvjetnih djelatnika utemeljena 1871. u Zagrebu. Među osnivačima se isticao I. Filipović, koji je bio i prvi predsjednik HPKZ-a. Od osnutka HPKZ je bio središte staleškog okupljanja hrvatskih učitelja i promicatelj nar. prosvjećivanja. Bavio se tiskanjem knjiga, listova i časopisa te organiziranjem učiteljskih skupština, savjetovanja i doškolovanja učitelja. HPKZ je ubrzo nakon osnutka preuzeo izdavanje časopisa Napredak (pokrenut 1859., još uvijek izlazi), pedagoške literature, prijevoda (Komenski, Rabelais, Rousseau, Spencer), a poslije uglavnom radova domaćih stručnjaka. Do danas je Zbor objavio oko 700 knjiga. Osobito je zaslužan za okupljanje pedagoških djelatnika kroz različita stručna tijela i javne djelatnosti. Krajem XIX. st. organizirao je tri povijesne Opće hrvatske učiteljske skupštine (Zagreb 1871., Petrinja 1874., Osijek 1878). Pridonio je izgradnji javnih pedagoških ustanova: Hrvatskog učiteljskog doma (1889), Učiteljskoga konvikta (1899), Saveza hrvatskih učiteljskih društava (1885), Učiteljske knjižnice i čitaonice (1890), Hrvatskoga školskoga muzeja i arhiva (1901) i drugo. HPKZ je danas udruga prosvjetnih djelatnika s više od 3000 članova organiziranih kroz središnjicu i podružnice u svakoj od županija i svim većim gradovima Hrvatske.

Citiranje:
Hrvatski pedagoško-književni zbor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26461>.