Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, sljednik časopisa Defektologija, što ga je 30-ak godina (do 1996) izdavao Fakultet za defektologiju (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) u Zagrebu. Objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove na engleskom i hrvatskom jeziku iz edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Časopis izlazi dvaput godišnje, a sažetci radova upućuju na pouzdane baze podataka.

Citiranje:
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26417>.