STRUKE:

Hrelkov, Nikolaj

Hrelkov [hre'lkof], Nikolaj, bugarski književnik (Bjala Slatina, 16. XII. 1894Sofija, 27. VIII. 1950). U početku bio pod utjecajem simbolista. Nakon I. svjetskoga rata objavljivao pjesme revolucionarne tematike u listovima i časopisima Plamăk, Červen smjah, Nov păt. Zbog političke djelatnosti emigrirao 1925. u Jugoslaviju, potom u Francusku; vratio se u Bugarsku 1928. Glavna djela: Ponoćni kongres (Srednošten kongres, 1932), Dočekan dan (Dočakan den, 1952), Izabrana djela (Izbrani tvorbi, 1960).

Citiranje:
Hrelkov, Nikolaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26332>.