Andrija Desin

Andrija Desin, zadarski protomajstor. Djelovao 1350–94. Izradio nacrte za svetište crkve sv. Mihovila u Zadru (graditelj Pavao Vanucijev iz Sulmone), crkvu samostana sv. Katarine u Zadru (graditelj Nikola Arbusijanić) te za jednu palaču u istome gradu. Na temelju stilskih podudarnosti pripisuju mu se projekti obnove nekoliko crkava na posjedima Rogovskoga samostana te svetišta crkve sv. Ambroza u Ninu i sjeverni broda crkve sv. Šime u Zadru.

Citiranje:
Andrija Desin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2630>.