Horvath, Štefan

Horvath, Štefan, hrvatski pisac i novinar (Čemba, njemački Schandorf, Gradišće, Austrija, 20. XII. 1909Beč, 1. II. 1985). Studij bogoslovije završio u Beču 1934. Bio je kapelan i župnik u gradišćanskohrvatskim mjestima. Zaslužan za pokretanje Crikvenoga glasnika Gradišća (1946–49), pisao članke o vjersko-kulturnoj problematici Gradišća, liturgijske knjige i crkvene pjesmarice (Pobožnosti naroda, 1941; Crikvena pjesmarica za maloborištofsku faru, 1944).

Citiranje:
Horvath, Štefan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26220>.