TRAŽI DALJE:
STRUKE:

holarktis

ilustracija
HOLARKTIS, vegetacijski pokrivač

holarktis (hol- + Arktik), biogeografsko područje kojemu pripada kopneni dio sjeverne Zemljine polutke južno od polarnoga kruga. Obuhvaća svu Europu, najveći dio Azije (osim najjužnijih tropskih i suptropskih područja), gotovo cijelu Sjevernu Ameriku s pripadajućim sjevernim otocima (izuzev veći dio Meksika, Floridu i južni dio Kalifornije) i sjevernu Afriku do južnih granica Sahare, zapravo najveći dio cijeloga kopnenoga dijela Zemlje, koji je potkraj tercijara bio neprekinuta kontinentska masa. Flora i fauna toga golemoga kopnenoga područja potječu od tzv. arktotercijarne flore i faune. Zajednička geneza suvremene flore i faune holarktisa izražena je u nizu biljnih i životinjskih porodica koje žive u tom području, ili pak ondje imaju najveći dio rodova i vrsta.

Uz opću florno-genetsku jedinstvenost, vegetacijski je pokrov raznolik, a s tim u svezi i fauna. U posebnim se klimatskim prilikama pojedinih velikih dijelova toga područja razvila i posebna, za svako pojedino područje karakteristična vegetacija, koja svojim florističkim sastavom jasno odražava i zaseban tijek svojega razvoja u prošlosti Zemlje. Takva se područja Zemljine površine u novije doba najčešće označavaju kao zasebne vegetacijske regije, koje se kao prirodna, na florističkoj osnovi omeđena područja više ili manje specifičnih biljnih zajednica smatraju u suvremenoj fitocenologiji posljednjim i najvišim jedinicama biljnoga pokrivača. Bilo bi najprirodnije sav teritorij toga područja podijeliti na određen broj posebnih vegetacijskih regija. I danas se primjenjuje podjela holarktisa na nekoliko biljnogeografskih područja: 1. šumska područja eurosibirsko-sjevernoameričke regije; 2. stepska i polupustinjska područja irano-kaspijske (ili irano-turanske) regije; 3. prerijska područja Sjeverne Amerike; 4. mediteranska (sredozemna) regija (mediterraneis); 5. pustinjska i polupustinjska područja saharo-sindske regije ili paleoaridna regija (palaeoaridis); 6. arktičko područje tundra i 7. makronezijsko otočno područje (Madeira, Azori, Kanarsko i Kapverdsko otočje), koje je po svojem biljnom pokrivaču na prijelazu između holarktičkog i paleotropskoga dijela Afrike.

Citiranje:
holarktis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25933>.