TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hiragana

hiragana (jap. hira: zaobljen; uobičajen + kana: pismo), jedno od dvaju slogovnih pisama koja se upotrebljavaju u jap. pismenosti (drugo je katakana). Pismo hiragana razvilo se u sr. vijeku iz pojednostavnjenih oblika kin. kurzivnih ideograma (Cao-shu), kojima se zanemarilo značenje, a uzeo u obzir približan jap. slogovni izgovor; isprva su se njime služile ponajviše žene, pa se nazivalo i onnade »žensko pismo«. Hiragana se sastoji od 48 slogovnih znakova, od kojih se znakovi za slogove wi i we ne upotrebljavaju nakon pravopisne reforme iz 1946. Nekim su osnovnim slogovnim znakovima pridodani dijakritički znakovi za razlikovanje opozicije između zvučnih i bezvučnih okluziva. Danas se hiragana koristi za bilježenje gramatičkih riječi i morfema u jap. jeziku. Korijeni riječi pišu se kin. ideogramima, a strane riječi, koje nisu kin. podrijetla, pismom katakana.

Citiranje:
hiragana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25709>.