TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hefer, Stjepan

Hefer, Stjepan, hrvatski političar (Čepin, 31. VIII. 1897Buenos Aires, 31. VII. 1973). Pravo studirao u Zagrebu, gdje je 1920. i doktorirao. God. 1924. otvorio odvjetnički ured u Osijeku. Na izborima 1935. i 1938. biran za narodnog zastupnika na listi HSS-a. Nakon uspostave NDH bio je veliki župan Baranje 1941–42., od 1942. član Hrvatskoga državnog sabora, od 1943. ministar seljačkoga gospodarstva i prehrane, a u svibnju 1945. emigrirao najprije u Italiju, potom u Argentinu. Jedan je od osnivača Hrvatskog oslobodilačkog pokreta (HOP), a nakon Pavelićeve smrti njegov predsjednik.

Citiranje:
Hefer, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24736>.