STRUKE:

hardver

hardver (engl. hardware), zbirni naziv za sve fizičke dijelove elektroničkoga računala, računalnog sustava ili sličnog elektron. uređaja; sklopovlje.

hardver. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24394>.