TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Amruš, Milan

ilustracija
AMRUŠ, Milan

Amruš, Milan, hrvatski liječnik i političar (Brod na Savi, 1. X. 1848Zagreb, 26. V. 1919). Studij medicine završio 1872. u Beču, kao vojni liječnik radio je u Zagrebu, Beču i Sarajevu, gdje je utemeljio modernu zdravstvenu organizaciju u BiH te bio imenovan zdravstvenim savjetnikom i izvjestiteljem za zdravstvo i veterinarstvo Zemaljske vlade. Godine 1883. napustio je vojnu službu, otišao u Beč i posvetio se studiju prava, koji je završio 1890. Tijekom studija radio je u tamošnjem Institutu za patologiju, istražujući morfologiju bacila tuberkuloze. Njegova rasprava o toj temi, tiskana 1886., bitno je ubrzala prihvaćanje Kochovih zaključaka. Godine l887. vratio se u Zagreb i uključio u politički život. Isprva je djelovao kao član Neodvisne narodne stranke (obzoraši), a potom kao izvanstranački političar, razmjerno blizak režimu bana Khuen-Héderváryja. Od 1887. do 1901. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, a u dva je navrata obnašao i dužnost zagrebačkoga gradonačelnika (1890–92; 1904–10). Od 1910. do 1912. bio je predstojnik vladina Odjela za bogoštovlje i nastavu. Nakon toga povukao se iz političkoga života. Za I. svjetskog rata sudjelovao je u mnogobrojnim zdravstvenim akcijama. Kao gradonačelnik bitno je pridonio razvoju Zagreba (uvođenje tramvaja, izgradnja novoga kolodvora, električne centrale, poboljšanje zdravstveno-higijenskih prilika i dr.).

Citiranje:
Amruš, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2371>.