STRUKE:

Amida

Amida ili Mida (japanski) (kineski Amito i Omito) (od sanskrt. Amitābha: neizmjerno svjetlo), jedno od glavnih božanstava kasnoga budizma; u Kini od V. st., u Japanu od VIII. st., gdje mu je štovanje na vrhuncu u razdoblju Kamakuru (1185–1337). Amida je nebeska slika zemaljskoga, povijesnog Bude, on je Buda koji daje raj. Kult Amide pokazuje sličnosti s kršćanskim kultom. Amida je često prikazivan u japanskom slikarstvu i kiparstvu.

Citiranje:
Amida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2261>.