TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Goga, Octavian

Goga [go'ga], Octavian, rumunjski pjesnik i političar (Răşinari, 1. IV. 1881Ciucea, 6. V. 1938). Novinar i urednik književnih revija; sveučilišni profesor, član Rumunjske akademije i, potkraj života, predsjednik vlade (1937). Pjesnik socijalnog i nacionalnog nadahnuća, dotjerana, klasičnog oblika, bujan, elementaran i plastičan (Zemlja nas zove – Ne cheamă pămintul, 1909; U sjeni zidova – Din umbra zidurilor, 1913; Pjesme bez domovine – Cîntece fără ţară, 1916). Ogledao se i u kazalištu. Na političkom planu, između dvaju ratova bio jedan od ideologa rumunjskog nacionalizma.

Citiranje:
Goga, Octavian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22493>.