TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amfibolija

amfibolija (grč. ἀμφιβολία: dvoumica), dvosmislenost koja nastaje zbog mogućnosti dvojakog tumačenja neke rečenice, npr. poznato proroštvo: Ibis redibis nunquam peribis in bello ima jedno značenje ako se zarez metne pred nunquam (»Ići ćeš, vratiti se, nećeš u ratu poginuti«), a upravo suprotno ako se zarez stavi iza nunquam (»Ići ćeš, vratiti se nećeš, u ratu ćeš poginuti«); dvojako se može shvatiti i hrvatska rečenica: Ono što je rekao njemu nije jasno, ovisno o tome je li zarez ispred ili iza njemu. U tom je smislu termin amfibolija upotrebljavao Aristotel u Organonu. Kant je govorio o transcendentalnoj amfiboliji ili amfiboliji pojmova refleksije, koja nastaje kada se pojmovi čistoga uma primijene na osjetilne pojave. Po Kantovu mišljenju, Leibnizova monadologija počiva na takvoj logičkoj pogrješki.

Citiranje:
amfibolija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2241>.