TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ghica, Ion

Ghica [gi'ka], Ion, rumunjski pisac i političar (Bukurešt, 12. VIII. 1816Ghergani, 22. IV. 1897). Profesor Mihajlovske akademije u Iaşiu. Zagovaratelj ujedinjenja rumunjskih kneževinâ, sudjelovao u revolucionarnim zbivanjima 1848. Ministar predsjednik 1866–67. Glavna djela: Ekonomski razgovori (Convorbiri economice, 1865–76) te autobiografski zapisi u epistolarnom obliku Pisma V. Alecsandriju (Scrisori către V. Alecsandri, 1880).

Citiranje:
Ghica, Ion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21893>.