STRUKE:

Generalski Stol

Generalski Stol, naselje i općinsko središte 18 km jugozapadno od Duge Rese i 28 km udaljeno od Karlovca, Karlovačka županija; 587 st. (2011). Leži na 200 m apsolutne visine, između rijekâ Mrežnice i Dobre, uz željezničku prugu Zagreb–Rijeka i cestu Karlovac–Senj. Župna crkva sv. Antuna Padovanskoga. Poljodjelstvo (krumpir, kukuruz i dr.); stočarstvo (govedo, svinja). Tekstilna industrija. U blizini Park prirode »Mrežnica«. – Na području naselja pronađeni su ostatci japodske i rimske kulture (kameni stupovi, novac, sarkofazi). U srednjem vijeku nazivao se Lipovac i bio u sastavu Zagrebačke biskupije. Za Vojne krajine general Vuk II. Krsto Frankapan izabrao ga je u prvoj polovici XVII. st. za mjesto sudbenoga stola pa mijenja ime u Generalski Stol. Slomom Zrinsko-frankapanske urote 1671. došao je pod upravu karlovačkoga generala J. I. Herbersteina. Snažnije se razvijao usporedno s izgradnjom Jozefinske ceste 1770–79.

Citiranje:
Generalski Stol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21592>.