TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Abul Kasim

Abul Kasim (arap. Abū’l-Qāsim, Abū al-Qāsim [a'bu: lqa:'sim] az-Zahrawī), arapski liječnik (Zahra kod Córdobe, prva polovica X. st.?, 1013). Njegovo djelo Prikaz strukâ (Al-Taṣrīf), kompendij sveukupne medicine u 30 svezaka, sadrži i najstariji klinički opis hemofilije. Poglavlje o kirurgiji, prevedeno u XII. stoljeću na latinski, vrijedan je izvor za poznavanje arapske kirurške prakse, poglavito uporabe kautera i ligature arterija.

Citiranje:
Abul Kasim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=215>.