STRUKE:

Gašparoti, Hilarion

Gašparoti, Hilarion (Gasparotti [~ro't:i],), hrvatski hagiograf i propovjednik (Samobor, 27. IX. 1714Lepoglava, 6. III. 1762). Pavlin, uglavnom djelovao u Lepoglavi kao propovjednik i prior samostana. Objavio je na kajkavskome opsežno (oko 4000 stranica) hagiografsko djelo Cvet sveteh, ali živlenje i čini svetcev… (I–IV, 1752–61). U njemu uz životopise svetaca kroz godinu donosi i propovijedi uz crkvene blagdane. Od obilne literature kojom se služio osobito je odabirao modernije autore i hagiografska izdanja koja se odlikuju kritičkim pristupom svetačkim legendama. U strukturi svetačkih životopisa Gašparoti je originalan jer ju stavlja u metodički okvir klasičnoga govora. Njegovo je djelo najveće hagiografsko djelo na hrvatskom jeziku do tada.

Citiranje:
Gašparoti, Hilarion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21359>.