Galogaža, Stevan

Galogaža, Stevan, srpski književnik i publicist iz Hrvatske (Ponikvari kraj Topuskoga, 20. II. 1893Jasenovac, nakon 1. X. 1944). Bio dobrovoljac u srpskoj vojsci 1914; studirao pravo u Parizu (1916–19), nakon čega se nastanio u Zagrebu. Kao istaknuti komunist bio često zatvaran; ubijen u logoru Jasenovac. Od 1912. surađivao u najvažnijim listovima i časopisima. Pokrenuo i uređivao Kritiku, Literaturu i Književni savremenik; 1933. osnovao i uređivao Naučnu biblioteku, u kojoj je tiskao djela Marxa, Engelsa i Lenjina. Objavio manifeste protiv rata i imperijalizma te se zauzimao za amnestiju političkih zatvorenika. Glavna djela: Čudne siluete (1927), Novele (1931), Sabrani spisi (I–II, 1939).

Citiranje:
Galogaža, Stevan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21126>.