TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Fumatis

Fumatis [fuma'tis], plemićka obitelj iz Zadra, vjerojatno romanskog podrijetla. Prvi nedvojbeni pripadnik obitelji bio je Desa (u. prije 1288), koji se u zadarskim dokumentima spominje 1280-ih. Njegovi unuci Franjo i Marin zabilježeni su kao trgovci i posjednici i u kotorskim vrelima 1326–34. Više je pripadnica obitelji bilo u zadarskome benediktinskom samostanu sv. Marije (Bona, 1386. opatica). Ivan (prije 1350 – oko 1425) bio je 1378. vikarom korčulansko-hvarsko-bračkoga kneza i 1398. zadarskim rektorom. Sa sinovima Nikolom (u. prije X. 1450) i Matejem (u. nakon 1452) 1413. spominje se među građanima Splita. U tom naraštaju nastanili su se i na Hvaru (prvi se spominje Ivan 1407), gdje su u XV–XVI. st. postignuli zavidan materijalni i društveni položaj. Posjedovali su mnogobrojna zemljišta i kuće, poglavito na jelšanskom području i istočnom dijelu otoka, te na Visu i Braču. Matej je 1418. bio hvarskim knezom, 1436. savjetnikom zadarskoga kneza, a 1441. spominje se kao brodovlasnik. Nikola se u Hvaru istaknuo sudjelovanjem u zaustavljanju plemićkih sukoba 1420., a sin mu Franjo bio je 1456. orator bračke komune u Veneciji; na Braču se posljednji put spominju 1603. U Zadru su gospodarski i biološki bili osobito snažni u XVI. st. Bili su posjednici solana, terena na zadarskim otocima i u zaleđu. Poznat je pravnik i 1558. savjetnik zadarskoga kneza Franjo (oko 1510 – nakon 1568), pisac uvodnoga slova i vjerojatni priređivač u Mlecima tiskanoga prvog izdanja Zadarskoga statuta (Statuta Iadertina, 1564; kritičko izdanje 1997). Prethodno je 1532. prepisao i tako sačuvao poznatu kroniku Opsada Zadra (Obsidio Iadrensis). Fumatisi su često darivali crkve, a obiteljske grobnice u Zadru i Hvaru bile su im u dominikanaca. U XIX. st. više se ne spominju.

Citiranje:
Fumatis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20828>.