Franušić, Boris

Franušić, Boris, hrvatski povjesničar navigacije (Ston, 14. VI. 1933Dubrovnik, 3. I. 2012). Diplomirao 1963. astronomiju na Prirodno-matematičkome fakultetu u Beogradu, a 1992. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Od 1963. predavao je astronomsku navigaciju na Višoj pomorskoj školi, a od 1986. na Pomorskome fakultetu u Dubrovniku. God. 1993. izabran je u prvi saziv Županijskoga doma Sabora RH, u kojem je u dva mandata bio zastupnik Dubrovačko-neretvanske županije. Iz područja astronomske navigacije i povijesti navigacije objavio više znanstvenih i stručnih radova. Glavna djela: Kolumbo: kako je otkriven Novi svijet (1992) i Povijest navigacije u Hrvata (1994), jedno od rijetkih djela o hrvatskoj nautičkoj prošlosti.

Citiranje:
Franušić, Boris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20484>.