STRUKE:

fotonuklearne reakcije

fotonuklearne reakcije, nuklearne reakcije izazvane gama-zrakama koje padnu na atomsku jezgru. Pritom mogu nastati prijelazi između stanja jezgre, koji su inverzni prijelazima pri gama-raspadu jezgre ili foton gama-zračenja može izbaciti neku česticu iz jezgre, npr. neutron. Tako, ako je energija upadnoga fotona jednaka razlici energija prvoga pobuđenog i osnovnoga stanja jezgre plus dodatna energija potrebna da jezgra dobije kinetičku energiju potrebnu za apsorpciju količine gibanja fotona, jezgra će apsorbirati taj foton i prijeći iz osnovnoga u prvo pobuđeno stanje. Fotonuklearne reakcije primjenjuju se kod Mössbauerova efekta.

Citiranje:
fotonuklearne reakcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20271>.