TRAŽI DALJE:
STRUKE:

forum

ilustracija
FORUM Romanum, Rim

forum (lat.).

1. U rimsko doba, prvotno naziv za ograđen prostor ispred groba, a zatim za otvorenu tržnicu u sredini naselja, okruženu trijemovima i obrtničkim radionicama. U manjim naseljima obično je bio samo jedan forum, dok ih je u velikim gradovima bilo više, a na svakom se trgovalo samo određenom robom: forum boarium (stočna tržnica), forum olitorium (tržnica za povrće) itd. – Forumom se nazivao i prostran trg na kojem su se održavali sastanci, skupštine i suđenja (otuda forum u prenesenom smislu znači sud). Oko tih foruma bili su izgrađeni hramovi, bazilike, vijećnice, trijemovi i sl., a na njima su imali svoje poslovne prostorije bankari i mjenjači. Od foruma te vrste najpoznatiji je Forum Romanum u Rimu. Na njemu su se nalazile trgovine, regija (po tradiciji kuća u kojoj je stanovao Numa Pompilije, poslije stan vrhovnoga svećenika), mnogobrojni hramovi (Faustine i Antonina, Kastora, Saturna, Romula, Vespazijana, Veste), trijumfalni lukovi (Augustov, Severov, Tiberijev), bazilike (Emilia, Konstantinova), kurija (vijećnica za sjednice senata, koju je sagradio Cezar), rostra itd. Veći dio zgrada bio je izgrađen u carsko doba. Posljednji spomenik na forumu (jedan stup) postavio je 608. bizantski car Foka. U srednjem vijeku te su zgrade dijelom bile pretvorene u crkve (hram Antonina i Faustine u crkvu S. Lorenzo in Miranda, VII–VIII. st.), a dijelom u utvrde, dok su neke propale. Iskapanja su ondje vršena od 1803. – Osim toga foruma, u Rimu su, na prostoru između Kapitolija i Kvirinala, forume izgradili: Cezar, August, Vespazijan, Nerva i Trajan. I u nekim gradovima i provincijama Rimskoga Carstva otkopani su forumi (Pompeji; Timgad u sjevernoj Africi; u Hrvatskoj: Zadar, Pula, Solin, Poreč, Nin i dr.). – Forum u rimskoj terminologiji označava i samoupravnu općinu koja se razvila iz trgovišta osnovana pored ceste. Takav forum redovito je bio nazvan po graditelju ceste ili osnivaču općine (Forum Julii u Narbonskoj Galiji, danas Fréjus; Forum Julii, danas Cividale del Friuli/Čedad; Forum Cornelii, danas Imola).

2. U pravnoj terminologiji, sud ili sudište. Pojam se često koristi pri označavanju vrste sudbene nadležnosti, npr. izraz forum adimpleti contractus (forum solutionis) označava nadležnost suda određenu prema mjestu ispunjenja obveze; forum delicti commissi – nadležnost suda određena prema mjestu počinjenja protupravnog djela; forum domicilii – nadležnost suda određena prema mjestu prebivališta određene osobe, u pravilu tuženoga; forum exclusive – isključiva mjesna nadležnost; forum generale – opća mjesna nadležnost; forum rei sitae – nadležnost suda određena prema mjestu na kojem se nalazi sporna stvar; forum speciale – posebna mjesna nadležnost; forum turbationis – nadležnost suda određena prema mjestu na kojem je počinjeno smetanje posjeda, itd.

3. Izabrano ili imenovano tijelo, ustanova, skupina, nadležna da donosi ocjene ili rješenja o određenim pitanjima.

4. Na internetu, internetski forum → www.

Citiranje:
forum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20208>.