TRAŽI DALJE:
STRUKE:

follis

follis [fo'l:is] (lat.: vreća), u antičko doba, vrećica s novcem, a onda i naziv za sitan novac koji se u vrećici stavljao u optjecaj. Taj sitan novac služio je za veća plaćanja u vrećicama određene težine. Vrećica bakrena novca stajala je prema zlatu i srebru u određenom vrijednosnom odnosu i tako postala računska novčana jedinica. U Bizantu je za Anastazija I. (491–518) naziv follis prenesen i na nove veće bakrene nominale, kojima je vrijednost bila označena na samom novcu velikim grčkim slovima: M = 1 follis (ili 40 nummi), Λ = 3/4 follisa, K = 1/2 follisa, I = 1/4 follisa, E = 1/8 follisa (5 nummi). Način plaćanja i računanja u vrećicama preuzeli su od Bizanta Osmanlije i upotrebljavali ga i u južnoslavenskim zemljama, osobito pri plaćanjima u zlatu.

Citiranje:
follis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20039>.