Florio

Florio (Cvietić, Cvijetić, Cvietković), hrvatska pomorska i trgovačka obitelj. God. 1600. doselila se u Prčanj iz Kotora. God. 1797. obitelj je posjedovala jedrenjake, a u XIX. st. bila je vlasnik ili suvlasnik flote od 13 jedrenjaka i održavala stalne pomorsko-trgovačke veze s Levantom, talijanskim, francuskim, španjolskim i britanskim lukama. Ilija i Tripo utemeljili su u Trstu bokeljsko dioničarsko parobrodarsko društvo Adria (1871–78), koje je poslovalo s 3 nova parobroda. Mihovil, svećenik i slikar (1794–1864), bio je pristaša ilirskoga pokreta, Marko Blaž, prvi nautički inspektor u »Austrijskome Lloydu« (1840) a Marko Eugen, pomorski kapetan (1820–1906), kontraadmiral austrougarske ratne mornarice. Istaknuo se u bitki kraj Helgolanda (1864) i u Viškoj bitki ulaskom u stožer austrougarskog admirala W. Tegetthoffa kao zapovjednik korvete Erzherzog Friedrich (1866).

Citiranje:
Florio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19936>.