Fio, Oliver

Fio (Fijo), Oliver, hrvatski pomorski ekonomist i pisac (Pula, 23. I. 1915Split, 21. I. 1987). Pomorsko-trgovačku akademiju završio 1933. u Kotoru, diplomirao 1953. na Višoj pomorskoj školi u Rijeci i doktorirao 1963. tezom Parobrodarstvo Dalmacije 1878–1918. u Istituto Universitario Navale pri Facoltà di Economia Maritima u Napulju. Godine 1933–46. bio zapovjednikom na brodovima Pomorske financijske kontrole i službovao u Lučkoj kapetaniji u Splitu. Od 1949. do umirovljenja 1981. direktor Zavoda za pomorsko-društvene znanosti JAZU u Splitu. Od 1959. do 1986. predavao pomorske predmete (od 1981. kao redoviti profesor) na visokim školama u Splitu, Zadru, Zagrebu i Rijeci. Proučavao pomorsku povijest i bavio se suvremenom pomorsko-gospodarskom tematikom. Glavna djela: Prilozi poznavanju pomorskog školstva na našoj obali u XIX stoljeću (1956), Parobrodarstvo Dalmacije 1878–1918 (1962), Pomorci otoka Hvara 1871–1964 (1964), Odrazi ekonomsko-socijalne aktivnosti različitih prijevoznih sredstava, osobito u vezi s jugoslavenskom obalom (Riflessi economico-sociali dell’attività dei vari mezzi di trasporto, con particolare riferimento al litorale jugoslavo, 1966), Ekonomski i društveni značaj suvremenog pomorskog prijevoza osoba (1968).

Citiranje:
Fio, Oliver. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19685>.