TRAŽI DALJE:
STRUKE:

filir

filir (njem. Heller, madž. fillér), novac kovan prvi put u XIII. st. u njemačkom gradu Schwäbisch-Hallu (srednjovisokonjem. haller, heller). Za vladavine Anžuvinaca proširio se u zemljama anžuvinske krune; zvali su ga bijeli ili crveni filir prema količini srebra. Od XVII. st. filir je bio bakreni novac. God. 1858. iznosio je 1/240 forinta, tj. 1/4 krajcera. Kao 1/100 krune kovao se od bronce s težinom 1 g i 2/3 g u komadima od 1 ili 2 filira, i to od 1892., kada je u Austro-Ugarskoj uvedena krunska valuta (100 filira = 1 kruna). – Nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije upotrebljava se filir i dalje u Madžarskoj i to kao 1/100 pengőa od 1927. do 1946., odn. od 1946. kao 1/100 forinte. Isto tako u Čehoslovačkoj Republici, odnosno ČSSR, a danas u Češkoj i Slovačkoj Republici, i dalje se upotrebljava heler (haléř) u iznosu od 1/100 krune, te u Madžarskoj gdje fillér ima vrijednost 1/100 forinte.

Citiranje:
filir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19591>.