STRUKE:

Feynmanov dijagram

ilustracija
FEYNMANOV DIJAGRAM - a - prikaz temeljnog vrha u kojemu elektron odašilje foton; b - prikaz procesa karakterističnog za sudarivače čestica: poništenje elektrona i pozitrona praćeno stvaranjem novih čestica (primjerice miona µ⁻ i njegove antičestice, antimiona µ⁺); c - doprinos međudjelovanja dvaju elektrona od polarizacije vakuuma, kao jedan primjer doprinosa dijagrama kvantnih petlji
ilustracija1ilustracija2

Feynmanov dijagram [fẹi'nmən~], grafički prikaz međudjelovanja elementarnih čestica koji je razvijen pri proučavanju kvantne elektrodinamike; rabi se za sve tipove međudjelovanja. Međudjelovanja se događaju u vrhovima u kojima čestice tvari, primjerice elektroni, emitiraju ili apsorbiraju česticu sile, primjerice foton (sl. a). Osobitost su tih dijagrama antičestice koje su prikazane kao obične čestice koje se gibaju unatraške u vremenu (sl. b). Uz granaste dijagrame pojavljuju se i dijagrami s kvantnim petljama zbog izmjene virtualnih čestica (ili parova čestica – antičestica) (sl. c).

Citiranje:
Feynmanov dijagram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19416>.